ثبت نام بدون آزمون نیمسال اول 98-97 -دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان