اخبار

ارسال درخواست تدريس جهت ارسال درخواست تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي فريمان مدارك زير را تهيه وبه صورت حضوري يا ارسال از طريق پست به اين مركز ارسال نمائيد. تمدید کارت دانشجویی تمدید کارت دانشجویی چهارمین جشنواره وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی چهارمین جشنواره وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی تقویم ترمی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان تقویم ترمی نیمسال دوم 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی سرفصل دروس گروه عمران سرفصل دروس گروه عمران سرفصل دروس گروه آموزش و پرورش ابتدایی سرفصل دروس گروه آموزش و پرورش ابتدایی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی واحدها مراکز مسابقات کشتی آزاد و فرنگی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی