معرفي رياست:

دكتر سيد محمد هاشمي

داراي دکترای تخصصی(Ph.D.) زمین شناسی گرایش پترولوژی

عضو هیات علمی تمام وقت و استادیار رسمی – قطعی پايه 17 دانشگاه آزاد اسلامی

dhashemi@iau-mashad.ac.ir

سوابق پژوهشی :

- مجری سه طرح تحقيقاتي و همکار علمی يك  طرح تحقيقاتي

- تالیفات:

* - کتاب کانیهای فلزی (شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

*- کتاب ژئومورفولوژی نواحی آذرین و دگرگونی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

و كتاب زمين شناسي زغال سنگ ها

تعداد32 مقاله علمی - تخصصی در مجلات  و سمینارهای علمی داخلی و خارجی

- شرکت و سخنراني در دو کنفرانس بین المللی تخصصي در خارج از کشور توسط دانشگاه آزاد اسلامی

اوقات شرعی