دانشجويان افتخار آفرين دانشگاه آزاد اسلامي فريمان در مسابقات ورزشي  و قرآني

 كسب مقام قهرماني مسابقات دوو ميداني قهرماني جوانان كشور در تهران را به جنابعالي و جامعه ورزشي شهرستان فريمان تبريك مي گوييم.

 

*** كسب 2  مقام دومي مسابقات قهرماني كشور بانوان در رشته سي شين كيوكوشين كاراته ( كاتا  و كوميته ) توسط خانم پريسا سالم دانشجوي رشته كارشناسي ناپيوسته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

***  كسب عنوان قهرماني در مسابقات دوميداني ( 5000 متر ) نوجوانان استان خراسان رضوي توسط خانم زهرا آهني دانشجوي رشته كارداني تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

 

 

*** كسب مقام دوم در مسابقات دوميداني ( 1500 متر ) نوجوانان استان خراسان رضوي توسط خانم زهرا آهني دانشجوي رشته كارداني تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

*** كسب حكم قهرماني در مسابقات طناب كشي بانوان استان خراسان رضوي توسط خانم زهرا آهني دانشجوي رشته  تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

*** كسب مقام سوم مسابقات دوميداني ( 200 متر) مرحله قهرماني استان توسط خانم معصومه قديري دانشجوي رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

*** كسب عنوان مقام سومي رشته قرائت قرآن در هشتمين دوره مسابقات قرآن كريم توسط آقاي محمد رضا پژمان دانشجوي رشته كارشناسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي فريمان ***

 

*** كسب چندين مقام و مدال قهرماني در مسابقات دو ميداني توسط آقاي حمزه فرجي دانشجوي رشته الكتروتكنيك دانشگاه آزاد اسلامي فريمان از سال 1388 تاكنون  ( شامل 14 مدال قهرماني مسابقات دوميداني كشوري و 35 مدال قهرماني مسابقات دوميداني استاني ) ***

اوقات شرعی