باسمه تعالي

 

شهيد محمد باقرشكفته فريماني

 

فرزند: كريم

ولادت: 1340فريمان

تحصيلات وشغل :دوم دبيرستان

شهادت :26/12/1363؛شرق دجله

حضور در جبهه ومسئوليت :2سال و3ماه ؛ مسئول پشتيباني جنگ جهاد فريمان

مزار :بهشت امام صادق (ع) فريمان

زندگي نامه :

محمد باقرشكفته درسال1340درخانواده اي مذهبي متولد شد . محمد باقر تحصيلات خودراتا پايه دوم دبيرستان ادامه داد؛ سپس به سربازي رفت .   پس از اتمام دوران سربازي ازدواج نمود وپس از چندي به خدمت جهاد سازندگي درآمد ومسئول ستاد پشتيباني جنگ درجهاد سازندگي فريمان شد . اين رزمنده دلاور در25اسفند ماه سال 1363براثر بمباران هوايي عراق درشرق دجله به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

 

فرازي ازوصيت نامه :

وحدت خود را حفظ كنيد ؛ازخدا فراموش نكنيد ؛نمازهاي خود را با جماعت بخوانيد كه خيلي ثواب دارد وبعد از نمازبراي فرج امام زمان (عج) دعا كنيد .امام امت ؛رزمندگان ؛ اسراومجروحين را فراموش نكنيد. ازملت شهيد پرور مي خواهم كه راه خدا وانبياء راادامه دهند وحسين وار وارد ميدان نبرد شوند . انشاء ا... پيروزي ما حتمي است چون راه ما راه مالك اشتر وحسين (ع) است .