جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته) | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته نرم افزار کامپیوتر (کاردانی پیوسته)
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه کامپیوتر می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها