پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه کامپیوتر می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
فایل امتحان مجازی