جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته مهندسی کامپیوتر
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها