دوشنبه، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
رشته مهندسی فناوری اطلاعات
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها