سه شنبه، ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹
مهندسی فناوری اطلاعات | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته مهندسی فناوری اطلاعات
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
فایل امتحان مجازی