پنج شنبه، ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
مهندسی فناوری اطلاعات | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته مهندسی فناوری اطلاعات
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کارشناسی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها