پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
رشته كارشناسي ناپيوسته نرم افزار كامپيوتر | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته رشته كارشناسي ناپيوسته نرم افزار كامپيوتر
توضیحات
رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر زیر مجموعه گروه کامپیوتر و در این مرکز دایر می باشد.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر