پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته برق صنعتی (الکتروتکنیک ) | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته برق صنعتی (الکتروتکنیک )
توضیحات
رشته کاردانی پیوسته برق صنعتی گرایش الکتروتکنیک در این دانشگاه دایر می باشد.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته برق صنعتی (الکتروتکنیک )
فایل امتحان مجازی