جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
تربیت بدنی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته تربیت بدنی
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها