دوشنبه، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
رشته تربیت بدنی
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها