سه شنبه، ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸
کاردانی پیوسته تربیت بدنی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها

دوشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳

/

کاردانی پیوسته تربیت بدنی (آموزشی)


عدم تشکیل کلاسهای استاد نجفیان در روز چهارشنبه 6/9/98
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته تربیت بدنی