جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
تربیت بدنی و علوم ورزشی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه تربیت بدنی می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی ناپیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها