جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
حسابداری | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته حسابداری
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی ناپیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها