جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
حسابداری (علمی کاربردی) | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته حسابداری (علمی کاربردی)
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها