پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری
توضیحات
این رشته در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری
فایل امتحان مجازی