پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی پیوسته ساختمان -کارهای عمومی ساختمان | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی پیوسته ساختمان -کارهای عمومی ساختمان
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه عمران می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی پیوسته ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان-ورودی با دیپلم فنی حرفه ای
چارت رشته کاردانی پیوسته ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان-ورودی با دیپلم کاردانش
فایل امتحان مجازی