جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
کارهای عمومی ساختمان | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کارهای عمومی ساختمان
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه عمران می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی پیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها