جمعه، ۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
نرم افزار کامپیوتر (کاردانی ناپیوسته) | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته نرم افزار کامپیوتر (کاردانی ناپیوسته)
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه کامپیوتر می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی ناپیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها