پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
رشته کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
توضیحات
این رشته یکی از گرایش های گروه کامپیوتر می باشد که در حال حاضر در مقطع کاردانی ناپیوسته در این دانشگاه دایر است.
استادان
اطلاعیه‎ها
فایل‎ها
چارت رشته کاردانی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر
فایل امتحان مجازی