پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
مسئول روابط عمومی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
مسئول روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: وحید کاظمی ثانی فریمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 4-34631012 داخلی 11
شماره فکس: 34631015
کانال تلگرام: @iaufariman
پست الکترونیک: fariman@iau9.ac.ir