پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
معرفی امور دانشجویی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
معرفی امور دانشجویی
امور دانشجویی مرکز ارتباط سیستم با دانشجویان بوده و برنامه ریزی ، هدایت کلیه امور دانشجویی دانشگاه (فارغ التحصیلان ، امور دانشجویی، مرکز راهنمایی و مشاوره، امور نقل و انتقالات ، امور مشمولین ، امور خوابگاهها، کمیته انضباطی ، صدور و تمدید کارت دانشجویی ، سلف سرویس و بوفه دانشجویی ، صندوق رفاه دانشجویی) را به عهده داشته و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تامین نیازهای رفاهی دانشجویان در حدود مقررات و ضوابط مصوب را به عهده دارد.