پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
مسئول دفتر فرهنگ اسلامی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
مسئول دفتر فرهنگ اسلامی
نام و نام خانوادگی: حجه الاسلام محمد جلالی
شماره تماس: 4-34631012 داخلی 32