پنج شنبه، ۳ تیر ماه ۱۴۰۰
معرفی اداری-مالی | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
معرفی اداری-مالی
1. انجام كليه امور مالي،‌اعم از مالي دانشجويي، پرداخت هزينه هاي جاري، محاسبه و پرداخت حقوق اساتيد و كاركنان دانشگاه، بودجه ريزي سالانه و ماهانه و جاري
2. پرداخت پرداخت وام هاي جهت اساتيد و كاركنان دانشگاه
3. بررسي انواع قرارداد هاي منعقد شده دانشگاه با پيمانكاران
4. انجام بخش مالي انتخاب واحد در زمان انتخاب واحد
5. امور مالي مربوط به انتخاب واحد
6. اشكال دار كردن كليه دانشجويان
7. تعيين سقف واريزي دانشجو جهت رفع انتخاب واحد (معمولا معادل شهريه ثابت ترم است)
8. واريز دانشجو از طريق سايت دانشگاه و اينترنتي معادل شهريه ثابت، رفع اشكال
9. واريز دانشجو از طريق مراجعه به بانك ملي-شماره حساب سيبا 0103986510009 با كدشناسه بانكي مختص دانشجو-رفع اشكال 24 ساعت بعد از واريز
10. انتخاب واحد در بازه حذف و اضافه
11. درج تيك مالي جهت كليه دانشجويان
12. تعيين سقف واريزي دانشجو جهت رفع تيك مالي
13. واريز شهريه متغيير توسط دانشجو
14. تحويل چك مدت دار بنا به تاريخ تاييد شده دانشگاه، ثبت توسط مالي و امكان باز نمود سايت جهت حذف و اضافه دانشجو
15. كليه چك هاي بايستي جديد و طرح صياد باشد.