شنبه، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹
تماس با دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
تماس با دانشگاه
آدرس: خراسان رضوی، فريمان، كيلومتر 4 جاده سد فريمان
کدپستی: 9391968700
آدرس پست الکترونیک: iaufariman@yahoo.com
شماره های تماس:‎ 051-34631012-4
نمابر: 34631015-051